Μασίφ Δρυς

Το προϊόν βρίσκεται ετοιμοπαράδοτο στα παρακάτω πάχη:
4000x640x40 mm
5000x640x40 mm
4000x800x40 mm
5000x800x40 mm
4000x800x30 mm
5000x800x30 mm